Energi


Ecliptica viser klasse – ENERGIKLASSE..!!

Der er ingen tvivl om at der i fremtiden vil blive ekstremt meget focus på energiforbruget. I dag er vinduer og døre langt det svageste led i bygningens energiregnskab. Det har vi med Ecliptica nu lavet om på, således at Ecliptica Energivinduer og døre bidrager med mere energi end der forsvinder…

Ecliptica sparer på energien

U-værdien på et vindue en gående ramme på målet 1230x1480 mm er 0,71 W/m2K – en isoleringsevne, som ikke ses bedre. Endvidere vil denne gode isoleringsevne også være med til en øget indekomfort, da man ikke vil opleve kuldenedfald på ex store glaspartier.

Ecliptica er konstrueret med tynde karme og rammer lavet af komposit, et nyt epokegørende materiale, som er optimalt til vinduesfremstilling. Resultatet er et vindueselement, hvor rammer og karme udgør den mindst tænkelige andel af det samlede element, og da rammer og karme altid isoleringsmæssigt er vinduets ”svageste led”, vinder Ecliptica stort i sammenligning med andre.

Bedre end energiklasse A.
Når et vindue indplaceres i energiklasse A, betyder det, at vinduet ikke lukker mere energi ud end det lukker ind. Når der er balance i dette forhold, har vinduet en E(ref)= 0 kWh og for at blive indplaceret i den bedste energiklasse A kræves der ikke mere end at E(ref)=0 kWh.

Eclipticas værdier for en oplukkelig ramme er: E(ref)= +32 kWh. Det betyder at et Ecliptica vindue giver en rigtig god nettotilførsel af energi til

bygningens opvarmning og Ecliptica dermed kan bryste sig af at være Danmarks bedste isolerende vindue NR 1.

U-værdien for et oplukkeligt Ecliptica vindue på 1230 x 1480 mm ligger helt nede på imponerende 0,71 W/m2K.

Ecliptica opfylder rent faktisk allerede de krav man forventer vil optræde i Bygningsreglementet i år 2020!

Ecliptica kan bidrage til en positiv energiberegning.
Ved at anvende Ecliptica energivinduer i passivt / lavenergi byggerier har det i nogle tilfælde medført en så positiv energiberegning, at man helt har kunnet undvære supplerende foranstaltninger som fx solcelleanlæg. Dette har bl.a. givet væsentlige besparelser på 3 lavenergibyggerier i Velling ved Ringkøbing.

Ecliptica sparer på energien
Ecliptica sparer på energien

Den ultra tynde ramme (se tegning) på kun 45 mm betyder, at Ecliptica både er Danmarks bedst isolerende og det vindue, der lukker mest lys og solenergi ind i huset!