Komposit

Ecliptica vindue

Eclipticas vinduesrammer er lavet af komposit
– det optimale materiale til vinduer og døre

Fremtiden tilhører grønt byggeri, hvor minimalt energiforbrug og høj komfort er i fokus. Det giver behov for nye materialer med stor styrke og stivhed, gode termiske egenskaber, lang holdbarhed og bæredygtighed i hele levetiden.

Sådan et materiale er komposit. Læs mere om kompositmaterialet egenskaber hos vores vores leverandør, Fiberline.

Komposit har grundet de unikke egenskaber i de seneste år vundet stor udbredelse indenfor en lang række brancher og benyttes fx til fremstilling af så forskellige ting som flyvemaskiner, vindmøllevinger, broer, køkkenbordplader mv. Komposit defineres som et produkt, der egner sig til konstruktionsformål, fordi det er sammensat af mindst to forskellige materialer med høj styrke og stivhed. På grund af den lange holdbarhed og muligheden for at genbruge materialet efter endt brug, er Komposit et særdeles bæredygtigt materiale.

Man kan undres over brugen af netop aluminium til vinduer, for det er af de grundstoffer, som allerbedst leder varme – eller værre endnu: kulden – ind i en bygning. Eclipticas komposit har en isoleringsevne, der er 700 gange bedre end aluminium og en styrke, der er 4 gange så god som træ.

Ecliptica er markedets letteste og mest elegante vinduer.
Den komposit, der anvendes til Ecliptica, er sammensat af glas og polyester (glasfiber). Denne kombination giver så stor styrke og stivhed, at Ecliptica kan designes med kun 45 mm synlig ramme, hvilket både gør vinduet elegant og let at se på og medfører optimal lysindfald.

Anvendelsen af komposit muliggør levering af Ecliptica i dimensioner, som virkelig bryder grænserne. Hertil kommer vinduernes isoleringsevne og evne til at udnytte solenergien som får vinduet til at virke som en radiator, der giver plus på energiregnskabet.

Komposit er et bæredygtigt materiale.
Selv om det varer mange år inden dine nye Ecliptica vinduer skal kasseres og bortskaffes er det betryggende at vide, at der allerede nu findes et koncept for genanvendelse af kompositaffald, kaldet CompoCycle. Metoden sikrer fuld materiale- og energiudnyttelse i overensstemmelse med det Europæiske Affaldsdirektiv.

Egenskaber som styrke og stivhed
på komposit er baggrunden for Ecpilticas
slanke vindeusdesign.

Ecliptica vindue